C-2 Dodatečné požadavky na vyšetření

Telefonické požadavky na vyšetření lze dodatečně provést ze vzorků již do laboratoře dodaných při dodržení následujících pravidel.

Dodatečná vyšetření lze provádět s určitým omezením, které je dáno stabilitou analytu v odebraném biologickém materiálu a množstvím uchovaného vzorku. Informaci o možnosti provést vyšetření podá lékaři pracovník laboratoře, který telefonický požadavek přijímá. Žadatel vyšetření je vyzván k dodání žádanky. 

Laboratoř uchovává

  • separovaná séra vzorků 3 dny při +2 až +8°C ,
  • plné krve (EDTA) pro stanovení HbA1c 2 dny při +2 až +8 °C.