Laboratorní příručka

Revize 02/2020, verze 4, platnost od 1. 10. 2018

Laboratorní příručka KLT je určena všem pracovníkům spolupracujících klinických pracovišť a pacientům, jejichž vzorky naše laboratoř zpracovává.