Laboratorní příručka

Revize 02/2022, verze 5, platnost od 1. 3. 2022

Laboratorní příručka KLT je určena všem pracovníkům spolupracujících klinických pracovišť a pacientům, jejichž vzorky naše laboratoř zpracovává.