Laboratorní příručka

Revize 04/2023, verze 6, platnost od 1. 5. 2023

Laboratorní příručka KLT je určena všem pracovníkům spolupracujících klinických pracovišť a pacientům, jejichž vzorky naše laboratoř zpracovává.