A. Obsah

A. Obsah

B. Informace o KLT

B-1 Identifikace laboratoře, kontakty

B-2 Odběrová místa, provozní doba

B-3 Odborné konzultace

B-4 Průkaz kvality laboratoře

B-5 Obecné zásady na ochranu osobních údajů
 

C. Odběry vzorků

C-1 Požadavky na vyšetření, žádanky, identifikace vzorků

C-2 Dodatečné požadavky na vyšetření

C-3 Odběrové systémy, množství vzorku

C-4 Příprava pacienta před odběrem vzorku

C-5 Manuál pro odběry primárních vzorků

C-6 Zacházení se vzorkem, stabilita

C-7 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

C-8 Zajištění transportu vzorků, dodávky odběrového materiálu

D. Preanalytická fáze

D-1 Preanalytická variabilita před odběrem

D-2 Preanalytická variabilita při odběru

D-3 Preanalytická variabilita mezi odběrem a analýzou

D-4 Kritéria pro odmítnutí vzorků

D-5 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku

D-6 Informace o stavu vzorku, stabilita

E. Seznam vyšetření

E-1 Seznam vyšetření

E-2  Bodové hodnoty vyšetření

E-3 Kontakty na ostatní laboratoře

F. Vydávání výsledků

F-1 Vydávání výsledků lékařům, výsledkové listy

F-2 Vydávání výsledků pacientům

F-3 Hlášení výsledků v kritických intervalech

F-4 Intervaly od dodání vzorku po vydání výsledku

F-5 Opravy výsledků na výsledkových listech

F-6 Způsob řešení stížností

G. Informace pro pacienty

G-1 Příprava na odběr krve

G-2 Ranní moč

G-3 Sbíraná moč 

G-4 Orální glukózový toleranční test (oGTT)

G-5 Okultní krvácení ve stolici

H.  Žádanky