C-5 Manuál pro odběry primárních vzorků

Postup při odběru venózní krve:

a) zkontrolujeme žádanku a identifikační údaje pacienta, označení zadavatele: razítko lékaře, spektrum požadovaných vyšetření

b) ověříme dodržení potřebných dietních omezení před odběrem

c) připravíme si odběrové pomůcky, označíme zkumavky: příjmení, jméno, rodné čislo

d) seznámíme pacienta s postupem odběru

e) u odběru krve dětí do 15 let je nutná přítomnost rodiče nebo jiné dospělé osoby

f) zajistíme vhodnou polohu paže, tj. podložení paže opěrkou v natažené pozici bez pokrčení v lokti

g) aplikovaný turniket použijeme na nezbytně krátkou dobu, maximálně 15 s. Pokud to umožňuje kvalita žíly pacienta, turniket nepoužijeme. Výzva pacienta k sevření pěsti a k opakovanému „pumpování“ paží je nevhodná. Tento postup použijeme pouze v případě obtížného odběru.

h) posoudíme kvalitu žilního systému v loketní jamce. U dětí je vždy nutné zabránit poranění žíly nebo paže způsobené neočekávaným pohybem, důležitá je spolupráce s rodičem.

i) vydezinfikujeme místo vpichu a provedeme odběr

j) doporučené pořadí zkumavek při odběru z jednoho vpichu:

1. Zkumavka na odběr hemokultury, zkumavka na vyšetření sedimentace erytrocytů (zkumavka bez aditiv) 
2. Zkumavka na odběr koagulačního vyšetření s citrátem sodným 
3. Zkumavka na biochemické a sérologické vyšetření bez či s aktivátorem srážení (vyšetření ze séra) 
4. Zkumavka na biochemické vyšetření s heparinem (vyšetření z plazmy) 
5. Zkumavka na vyšetření krevního obrazu a biochemické vyšetření s K2EDTA či s K3EDTA (vyšetření z plazmy) 
6. Zkumavka na vyšetření glukózy a laktátu s fluoridem sodným či s oxalátem draselným

V případě, že se pacientovi neodebírá vzorek krve na vyšetření z hemokultury, je nutné zachovat druhé pořadí pro odběr krve na koagulační vyšetření z důvodu vyloučení příměsi tkáňového faktoru v první zkumavce. V případě, že se neodebírá vzorek na vyšetření hemokultury či sedimentace erytrocytů, lze předřadit kteroukoliv z jiných odběrových zkumavek bez aditiv. V případě, že se odebírá vzorek jen pro vyšetření PT a PT_INR (Quick), lze provést odběr jen na toto vyšetření bez předřazení první zkumavky. 

k) nejvhodnější doba pro uvolnění turniketu je okamžik, kdy se ve zkumavce objeví krev, včasné uvolnění turniketu normalizuje krevní oběh a zabrání krvácení po odběru

l) pomalu otočíme každou zkumavku 1x na víčko ihned po vyjmutí z odběrového kloboučku a všechny zkumavky 4x na víčko po ukončení odběru. Pokud odebíráme krev pouze do jedné zkumavky, otočíme ji na víčko 5x ihned po vyjmutí z odběrového kloboučku.

m) pacient po odběru uvolní svalové napětí paže

n) místo vpichu i s jehlou zakryjeme tamponem s dezinfekcí a pomalým tahem odstraníme jehlu ze žíly, případně místo vpichu přelepíme

o) bezprostředně po odběru je nutné bezpečně zlikvidovat jehlu

p) pacientovi po odběru doporučíme příjem potravy, pokud tomu nezabraňují jiné okolnosti. Zvláštní péči je nutno věnovat diabetikům léčeným inzulinem (včetně možnosti aplikace dávky a požití snídaně).

 

Postup při odběru kapilární krve:

a) zkontrolujeme žádanku – identifikační údaje pacienta, označení zadavatele: razítko lékaře a spektrum požadovaných vyšetření

b) ověříme dodržení potřebných dietních omezení před odběrem

c) připravíme odběrové pomůcky – lancety, kapiláry, mikrozkumavky, označíme zkumavky: příjmení, jméno, rodné číslo

d) seznámíme pacienta s postupem odběru

e) vydezinfikujeme místo vpichu doporučeným prostředkem, po dezinfekci je nutné nechat kůži oschnout

f) pomocí lancety provedeme vpich do prstu (vpich do postranní části malíku či prsteníku) a první kapku odsajeme do čistého tampónu

g) použitou lancetu zasuneme do odpadního kontejneru

h) odběr krve provádíme pomocí kapiláry nebo nakapáním krve do mikrozkumavky

i) místo vpichu zakryjeme tamponem

 

Bezpečnostní aspekty odběru primárních vzorků

a) každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. Je nutné zabránit zbytečným manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky odebírající osoby, veškerých zařízení používaných při odběru nebo ke vzniku infekčního aerosolu

b) je nutné zajistit dostupnost lékaře při předpokládaných komplikacích při odběru

c) u nemocných s poruchami vědomí nebo u malých dětí je nutné k zabránění případného poranění očekávat nenadálé pohyby nebo reakce na vpich

d) veškeré manipulace s odběrovými jehlami se musí provádět s maximální opatrností