C-1 Požadavky na vyšetření, žádanky, identifikace vzorků

V laboratoři přijímáme pouze řádně a čitelně vyplněné žádanky a řádně označené vzorky biologického materiálu. Pro identifikaci je vhodné použití tiskacího písma.

Opatření při nedodržení výše uvedených podmínek jsou uvedeny v odd. D-5 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku.

Řádně vyplněná žádanka obsahuje: jméno, příjmení, ID, datum narození, pohlaví, kontakt, zdravotní pojišťovnu, diagnózu, datum a čas odběru, jméno pracovníka, který odběr provedl, razítko lékaře, požadovaná vyšetření. Konkrétní informace k danému vyšetření naleznete v seznamu vyšetření u dané metody.

Řádně označený vzorek obsahuje: jméno, příjmení, rodné číslo.

Požadavek na urgentní vyšetření -  na žádance nutno označit  STATIM.