C-3 Odběrové systémy, množství vzorku

Uzavřený odběrový systém Vacutest

 Typ odběru

 Použití odběrové nádobky

 Barva

 uzávěru

 Objem

 (ml)

 Popis

 odběrové

 nádobky

Promíchat

Běžný odběr

 Biochemické vyšetření v séru,

 specifické protilátky

 červená

5

 Gel

ne

Běžný odběr

 Glykémie

 šedá

2,5

KF+Na2EDTA

ano

Běžný odběr

 KS, Rh faktor, antierytrocyt. protilátky

 fialová

2

 K3EDTA

ano

Běžný odběr Konfirmace antierytrocyt. protilátek  fialová  10  K3EDTA ano

Běžný odběr

 Sedimentace

 černá

2

 citrát sodný

ano

Běžný odběr

 Koagulační vyšetření, D-Dimery

 světle

 modrá

2

 citrát sodný

ano

Běžný odběr

 Krevní obraz, HbA1c, HLA B27

 fialová

2

 K3EDTA

ano

 

Otevřený odběrový systém

 Typ odběru

 Použití odběrové nádobky

 Barva

 uzávěru

 Objem

 (ml)

 Popis

 odběrové

 nádobky

Promíchat

Kojenci /

obtížné odběry

 Biochemické vyšetření v

 séru, specifické protilátky

 červená

1

 Gel

ne

Kojenci /

obtížné odběry

 Krevní obraz

 fialová

0,5

 K3EDTA

ano

Kojenci /

obtížné odběry

 Sedimentace

 černá

1

 citrát sodný

ano

Kojenci /

obtížné odběry

PT, APTT modrá 1 citrát sodný ano

Běžný odběr

 Glykémie

 oranžová

2,5

 KF+Na2EDTA

ano

Běžný odběr

 Olovo

 Vacuette

 zelená

4

 heparin sodný

ano

Běžný odběr PLT při pseudotrombocytopenii růžová/
TromboExact
2,7   ano

Běžný odběr

 Karyotyp

 Vacuette

 zelená

4

 heparin lithný

ano

Minimální potřebné objemy vzorků pro jednotlivé skupiny vyšetření ze séra:

  • Biochemie 1 metoda = 1 ml krve
  • Biochemie 5 metod = 1 ml krve
  • Biochemie 10 metod = 1,5 ml krve
  • Hormony 1 metoda = 1,5 ml krve
  • Hormony 5 metod = 2 ml krve
  • Serologické metody vyšetřené v KLT = 1 ml krve

Pro vyšetření odesílající do jiné laboratoře je potřeba provést odběr do zvláštní zkumavky.