C-8 Zajištění transportu vzorků, dodávky odběrového materiálu

Doprava vzorků do laboratoře je zajištěna organizovaným svozem KLT.

Jednotný uzavřený odběrový systém dodáváme do zdravotnických zařízení prostřednictvím svozové služby KLT.

Řidiči svozu KLT přijímají písemné objednávky na odběrový systém od zdravotnických zařízení a následně zajišťují jeho distribuci.

Za organizaci a realizaci svozu vzorků KLT zodpovídá Bc. Michaela Bursíková, tel. 775 312 755.