C-6 Zacházení se vzorkem, stabilita

Po odebrání vzorků a jejich řádném označení jménem, příjmením a rodným číslem pacienta zkumavky skladujeme tak, aby byly dodrženy podmínky preanalytické fáze, které jsou určeny typem požadovaných vyšetření.

Vzorky určené ke svozu do laboratoře jsou po odběru ponechány ve stojánku při pokojové teplotě 15°- 25°C. Je potřeba se vyvarovat místa uložení v blízkosti topení a přímého slunečního záření. Vzorky, u kterých je nutné zachovat specifickou preanalytickou fázi (konzervace, teplota) jsou odebírány přímo v cílových laboratořích. 

Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky viz C-7 

Odběr na glykémii pro diagnostické účely je nutné provést do zkumavky s příměsí KF-Na2EDTA viz C-3 Odběrové systémy.