F-5 Opravy výsledků na výsledkových listech

Opravy výsledkových listů pořízených laboratorním informačním systémem lze provádět pro identifikační část a výsledkovou část.

Oprava identifikační části

Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacienta. Oprava identifikace pacienta se provádí buď při zadávání požadavků, nebo v rámci oprav databáze. Oprava pojišťovny se provádí na základě dodatečné informace zdravotnického zařízení nebo po odmítnutí vyúčtování původně uvedenou zdravotní pojišťovnou.

Oprava výsledkové části

Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které již byly odeslány na klinická pracoviště.

Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům!

O vydaném chybném výsledku je lékař neprodleně informován.

Odpovědnost za opravu výsledků má pracovník uvolňující výsledky vyšetření. Oprava chybně vydaného výsledku je důvodem k řízení neshodné práce.

V LIS je původní hodnota u analytu doplněna komentářem: Neshodný výsledek vyšetření. Lékaři je pak vydán opravený výsledkový list se správnou hodnotou analytu a do komentáře je uvedeno, že se jedná o opravu protokolu číslo XX ze dne YY a podpisem oprávněné osoby zodpovědné za uvolnění výsledku.