F-4 Intervaly od dodání vzorku do vydání výsledku

Čas odezvy laboratoře: TAT = Turnaround time je doba, která uplyne od okamžiku, kdy je na laboratorní pracoviště (úsek příjmu) předán vzorek biologického materiálu, do okamžiku, kdy je k dispozici výsledek požadovaného vyšetření.

Laboratoř eviduje:

  • datum a čas odběru vzorku
  • čas přijetí každého vzorku do laboratoře
  • čas vydání výsledkového listu

Dostupnost statim vyšetření: 80 minut

Dostupnost rutinní biochemie a hematologie: 24 hodin

Dostupnost sérologických vyšetření: max. 7 dní

Pokud dojde k situaci, že laboratoř nemůže s objektivních důvodů dodržet čas odezvy (např. výpadek elektrického proudu, závada analyzátoru), uvědomí laboratoř telefonicky příslušné klinické pracoviště. V případě nutnosti zajistí převoz materiálu do smluvní laboratoře.