F-3 Hlášení výsledků v kritických intervalech

Výrazně patologické výsledky hlásíme telefonicky podle následujícího seznamu bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno v rutinním nebo statim režimu. 

Biochemická vyšetření

Vyšetření

Pod

Nad

jednotka

Na

125

155

mmo/l

K

3,0

6,0

mmol/l

Cl

85

120

mmol/l

Ca

1,8

3,0

mmol/l

P

0,5

3,0

mmol/l

Glukóza

3,0

20 (7 u dětí do 15 let)

12 - prvozáchyt

mmo/l

Urea

 

20

mmol/l

Kreatinin

 

300

umol/l

Bilirubin

 

80

umol/l

ALT, AST

 

6,5

ukat/l

AMS

 

3,5

ukat/l

PAMY

 

2,0

ukat/l

CRP

 

100 (20 - kojenci, 
50 - děti do 15 let)

mg/l

TP

 

90

g/l

CK

 

10,0

ukat/l

Troponin

 

 0,20

 ug/l

 

Hematologická vyšetření

Vyšetření

Pod 

Nad

jednotky

počet leukocytů

 2,5

20

G/l

počer neutrofilů 0,5   G/l

počet trombocytů

50 

 (těhotné ženy 80)

600

G/l

Hemoglobin

80

200

g/l

FW za 1 hod

 

70

mm/hod

Protrombinový test R (PT-R)

 

2,0

 

Protrombinový
test INR při léčbě warfarinem
  4,0 INR

APTT ratio

 

2,0

 

D - Dimery   0,5 mg/l FEU

 

Hematologie:
Do povinnosti hlášení výsledků patří i neočekávané výsledky diferenciálního rozpočtu leukocytů, zejména přítomnost blastů, leukemických promyelocytů, parazitů, dále přítomnost schistocytů nad 10/1000 erytrocytů, u transplantovaných nad 40/1000.
Kritické hodnoty se hlásí při prvním zjištění nebo při náhlé změně některé z výše uvedených hodnot.

 
Obecně:
Výsledky jsou telefonicky hlášeny v dalších případech dle komplexního individuálního posouzení výsledků pacienta.