F-3 Hlášení výsledků v kritických intervalech

Výrazně patologické výsledky hlásíme telefonicky podle následujícího seznamu bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno v rutinním nebo statim režimu. 

Biochemická vyšetření

Vyšetření

Pod

Nad

jednotka

Na

125

155

mmo/l

K

3,0

6,0

mmol/l

Cl

85

120

mmol/l

Ca

1,8

3,0

mmol/l

P

0,5

3,0

mmol/l

Glukóza

3,0

20   (u dětí 7)

mmo/l

Urea

 

20

mmol/l

Kreatinin

 

300

umol/l

Bilirubin

 

80

umol/l

ALT, AST

 

6,5

ukat/l

AMS

 

5,0

ukat/l

CRP

 

100 (kojenci 20,

 děti 50)

mg/l

Troponin

 

0,29

ug/l

CK

 

 10,0

 ukat/l

D - Dimer

 

250

ug/l

 

 

Hematologická vyšetření

Vyšetření

Pod 

Nad

jednotky

počet leukocytů

 2,5

20

G/l

počer neutrofilů 0,5   G/l

počet trombocytů

50 

 (těhotné ženy 80)

600

G/l

Hemoglobin

80

200

g/l

Protrombinový test R (PT-R)

 

2,0

 

Protrombinový
test INR při léčbě warfarinem
  4,0 INR

APTT ratio

 

2,0

 

Hematologie:
Do povinnosti hlášení výsledků patří i neočekávané výsledky diferenciálního rozpočtu leukocytů, zejména přítomnost blastů, leukemických promyelocytů, parazitů, dále přítomnost schistocytů nad 10/1000 erytrocytů, u transplantovaných nad 40/1000.
Kritické hodnoty se hlásí při prvním zjištění nebo při náhlé změně některé z výše uvedených hodnot.

 
Obecně:
Výsledky jsou telefonicky hlášeny v dalších případech dle komplexního individuálního posouzení výsledků pacienta.