F-2 Vydávání výsledků pacientům

            Výsledky vyšetření vydáváme pacientům v případě, kdy lékař uvede tuto možnost na žádance o vyšetření.

Výsledky vyšetření vydáváme pacientům osobně po ověření totožnosti dle platných osobních dokladů. Záznam o vydání výsledku je uveden v Knize vydaných výsledků. Pacient potvrdí převzetí výsledku svým podpisem.

Osobám blízkým vydáváme výsledky vyšetření pouze po předložení informovaného souhlasu podepsaného pacientem. Záznam o vydání výsledku je uveden v Knize vydaných výsledků. Zmocněná osoba potvrdí převzetí výsledku svým podpisem.

Výsledky vyšetření sdělujeme pacientům telefonicky po ověření totožnosti pouze v případě protrombinového testu (INR) při léčbě warfarinem.