F-2 Vydávání výsledků pacientům

Výsledky vyšetření vydáváme pacientům v případě, kdy lékař uvede tuto možnost na žádance o vyšetření:

  1. Osobně po ověření totožnosti dle platných osobních dokladů. Záznam o vydání výsledku je uveden v Knize vydaných výsledků. Pacient potvrdí převzetí výsledku svým podpisem.

Osobám blízkým vydáváme výsledky vyšetření pouze po předložení informovaného souhlasu podepsaného pacientem. Záznam o vydání výsledku je uveden v Knize vydaných výsledků. Zmocněná osoba potvrdí převzetí výsledku svým podpisem.

  1. Elektronicky zabezpečenou cestou pomocí LIS po vyplnění informovaného souhlasu se zasláním výsledků elektronicky. Ke stažení zde. Na e-mail pacienta je zaslán odkaz na výsledkový list, SMS zprávou je zaslán kód pro otevření výsledkového listu.

Telefonicky po ověření totožnosti sdělujeme pacientům pouze výsledky protrombinového testu (INR) při léčbě warfarinem.

Výsledky samoplátců (pacient = žadatel) vydáváme osobně nebo elektronicky.