F-6 Způsob řešení stížností

Přijetí stížnosti

Není-li stížnost určena nebo adresována vedení laboratoře, přijímá ji kterýkoli pracovník laboratoře. Vždy postupujeme s dostatečnou mírou vstřícnosti.

Vyřízení stížnosti

Ústní stížnosti řeší pracovník okamžitě, nebo předá neprodleně k řešení vedoucí laborantce. Při poskytování informací dodržuje pracovník zásady mlčenlivosti a důvěrnosti informací. Ústní stížnosti jsou i v případě okamžitého vyřešení zaznamenány do Knihy stížností. Není-li možné stížnost ústně vyřešit okamžitě, sdělí se návrh řešení a předpokládaný termín vyřízení stížnosti. Vedoucí laboratoře prošetří oprávněnost stížnosti.

Oprávněná stížnost - vedoucí laboratoře řeší neshodu a nápravné opatření. Stěžovatel obdrží písemnou zprávu o vyřízení stížnosti.

Neoprávněná stížnost - způsob vyřízení je zaznamenán v Knize stížností. Vedoucí laboratoře vždy informuje stěžovatele o způsobu řešení, a pokud stěžovatel trvá na písemném vyjádření, je vypracována písemná odpověď se zdůvodněním neoprávněné stížnosti.

Písemnou stížnost řeší vždy vedoucí laboratoře a vypracovává písemnou odpověď. Způsob řešení je zaznamenán v Knize stížností. 

Termíny vyřizování stížností

Stížnost je vyřízena v nejkratším možném termínu maximálně do 20 pracovních dnů.