F-1 Vydávání výsledků lékařům, výsledkové listy

Vydávání výsledků v tištěné formě
Výsledky vždy žadateli předáváme v tištěné formě. 

Elektronické vydávání výsledků 
Podle požadavku odesíláme výsledky v šifrované formě do zabezpečeného externího serveru - systém MISE. Na tomto serveru mají lékaři možnost získat výsledky vyšetření svých pacientů v den odběru. Výsledky se automaticky přiřazují do elektronických záznamů pacienta v informačním systému klinické ambulance.
Zadavatel vyšetření má možnost využívat zabezpečeného webového portálu WebLims, který mu umožní náhled (tisk) výsledku bezprostředně po uvolnění výsledku.

Výsledky lze ve výjimečných případech na žádost lékaře zaslat e-mailem. Výsledkové listy zasíláme zaheslované.

Telefonické sdělování výsledků

Pro tyto účely je vhodné, aby lékař poskytl laboratoři číslo svého mobilního telefonu.

Obecně ústní předávání výsledků telefonicky je činěno pouze s oprávněným příjemcem (ošetřující lékař, všeobecná sestra). O každém sdělení výsledku je veden záznam.

Uchovávání kopií výsledků, archivování:

Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze Laboratorního informačního systému.