D-1 Preanalytická variabilita před odběrem

Preanalytická variabilita ovlivňuje výsledky vyšetření - před odběrem, při odběru, mezi odběrem a analýzou.

Preanalytická variabilita před odběrem - neovlivnitelné zdroje

Cyklické variace (cirkadiánní, cirkanuánní, infradiánní). Jejich velikost lze do jisté míry predikovat a na podkladě toho doporučit čas odběru vzorku.

Cirkadiánní rytmy s maximem odpoledne až večer - kyselá fosfatáza (ACP), gastrin, tyreotropin (TSH), osteokalcin, parathormon, prolaktin.

Cirkadiánní rytmy s ranním maximem - adrenokortikotopní hormon (ACTH), kortizol, katecholaminy, železo, renin, aldosteron, testosteron, oGTT.

Intraindividuální variace lze redukovat pouze opakováním odběru. Aktualizovanou databázi (2008) hodnot biologické variability jednotlivých analytů naleznete na http://www.westgard.com/biodatabase1.htm

Pohlaví, rasa, věk - tyto zdroje variabilit lze částečně snížit pouze znalostí rozdílů mezi referenčními intervaly pro muže, ženy, děti, věkové skupiny a etnické skupiny.

Gravidita

Preanalytická variabilita před odběrem - ovlivnitelné zdroje

Fyzická zátěž

Dieta (strava, lačnění)

Stres