D-2 Preanalytická variabilita při odběru

Časování odběru - načasování odběru je klíčové zejména při funkčních testech a monitorování fakmakoterapie.

Příprava pacienta k odběru - správné poučení pacienta o přípravě na odběr krve, odběru moče ranní i sbírané, přípravě na oGTT a provedení testu na okultní krvácení ve stolici.

Chyby při přípravě pacienta:

 • pacient není nalačno, použité tuky způsobují přítomnost chylomiker v séru (plazmě), zvýší se glykémie, leukocyty aj. 
 • v době odběru nebo těsně před odběrem dostal pacient infúzi
 • pacient nevysadil před odběrem léky (nezbytné léky si pacient vždy vezme)
 • pacient je ve stresu
 • odběr nebyl proveden ráno nebo byl proveden po mimořádné tělesné zátěži (jízda na kole, noční směna)
 • pokud příliš úzkostlivý pacient dlouho před odběrem lační a nepije, jsou výsledky ovlivněny dehydratací

Poloha při odběru - pro zajištění standardních podmínek odběru krve z loketní žíly je vhodné pro stanovení většiny analytů zajistit polohu vsedě po dobu 10 minut před odběrem

Turniket, cvičení paží - dlouhodobé stažení paže (nad 15 sekund) nebo nadměrné cvičení se zataženou paží ("pumpování") před odběrem vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži, ovlivněny jsou např. koncentrace draslíku nebo proteinů a vyšetření hemostázy. Cvičení paže se obecně při odběru venózní krve nedoporučuje.

Hemolýza - hemolýza ovlivňuje většinu biochemických vyšetření. Řada látek při hemolýze přechází z erytrocytů do séra nebo plazmy. Zabarvení séra (plazmy) interferuje s mnohými vyšetřovacími postupy.

Hemolýzu způsobuje:

 • použití vlhké odběrové soupravy
 • tekutý (nezaschlý) dezinfekční prostředek na jehle nebo pokožce 
 • použití příliš úzké jehly, kterou se pak krev násilně nasává 
 • krev se nechala stékat po povrchu kůže do zkumavky
 • prudké třepání krve ve zkumavce, nešetrné zacházení se zkumavkou těsně po odběru
 • prodloužení doby mezi odběrem a dodáním vzorku do laboratoře

Protisrážlivá činidla - zásadní chybou je volba nevhodného protisrážlivého činidla a nedodržení poměru mezi krví a protisrážlivým činidlem. Zkumavku je nutné po odběru šetrně promíchat 6x otočením zkumavky na její uzávěr.

Kontaminace intersticiální tekutinou - dochází při odběru kapilární krve punkcí kůže (prst, ucho, patička), pokud je kapilární krev vypuzována nadměrným tlakem v okolí punkce. Jediným vhodným způsobem je volné odtékání kapilární krve do odběrového zařízení (kapilára, mikrozkumavka).

Kontaminace infúzí - obecně se nedoporučuje odběr krve z katétru, který je určen pro podávání nitrožilní výživy. Bezpečným není odběr pod stejným turniketem ani v případě zdánlivě dostatečné vzdálenosti místa odběru a nitrožilního katétru.