D-3 Preanalytická variabilita mezi odběrem a analýzou

Doba srážení - chybné výsledky a problémy při analýzách jsou mnohdy způsobeny pouze částečně vysráženými vzorky - pozdní tvorba fibrinu. Pozdní tvorbu fibrinu v separovaném vzorku odstraňuje použití aktivátorů srážení.

I jen částečně vysrážený vzorek (špatný poměr protisrážlivých činidel a krve, nedostatečné promíchání krve, aktivace koagulace) zkresluje, až znemožňuje vyšetření parametrů krevního obrazu a krevního srážení. Při odběru nesrážlivé krve je nutné přesné dodržení poměru krve a protisrážlivého činidla a důkladné promíchání vzorku po odběru otočením zkumavky 6x na víčko.

Vliv gelových separátorů – pro stanovení některých hormonů, tumorových markerů a léků není vhodný odběr krve do zkumavky se separačním gelem.

Vliv teploty - vzorky jsou po odběru uchovávány při pokojové teplotě a co nejrychleji dodány do laboratoře. Výjimku tvoří některá vyšetření (např. parathormon, homocystein), kdy je nutný odběr přímo v laboratoři. Případnou nutnou úpravu vzorků (zamražení, konzervace) zajišťujeme ihned po přijetí vzorku do laboratoře.

Vliv transportu - odebrané vzorky jsou co nejrychleji transportovány v temperovaných boxech do laboratoře. Laboratoř doporučuje odběry přímo v laboratoři, čímž se výrazně omezují nedostatky v preanalytické fázi.

Vliv světla - vzorek pro vyšetření vitamínu D je nutno po odběru chránit před světlem zabalením zkumavky do neprůsvitného obalu.