D-5 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku

Označený vzorek bez žádanky nebo bez označení zadavatele vyšetření

U vzorku zajistíme preanalytickou fázi a uchováváme v laboratoři do konce denní pracovní doby pro případ dodatečné identifikace. Pokud identifikace neproběhne, vzorek odmítneme a provedeme zápis s důvodem odmítnutí vzorku.

Neoznačený vzorek nebo nečitelně označený vzorek

Neoznačený vzorek nevyšetřujeme, odmítneme a provedeme zápis s důvodem odmítnutí vzorku.

Nesprávně nebo neúplně vyplněná žádanka

Analýzy provedeme, zadavatel požadavku je telefonicky požádán o doplnění potřebných údajů na žádance. 

Nedodaný vzorek

Pokud je požadováno vyšetření, ke kterému není dodán vzorek, vyšetření odmítneme a provedeme zápis s důvodem odmítnutí vzorku.