D-6 Informace o stavu vzorku, stabilita

Kvalita a množství vzorku je monitorována analyzátorem nebo posuzována vizuálním pozorováním a údaje jsou zaznamenány do výsledkového listu vyšetření pacienta, případně telefonicky nahlášeny zadavateli požadavku (např. chybný odběr).

Množství vzorku - při extrémně malém množství dodaného vzorku (zejména u dětských pacientů s problematickým odběrem) telefonicky konzultujeme s lékařem priority v požadovaných analýzách a podle těchto informací volíme výběr jednotlivých vyšetření. Situaci popíšeme v komentáři výsledkového listu.

Částečně vysrážený vzorek nebo sražený vzorek u koagulačních vyšetření a vyšetření krevního obrazu - požadované vyšetření neprovedeme, na výsledkovém listě je uvedeno u požadavků "nelze" a v textu specifikace problému.

Nesprávně odebrané množství krve pro vyšetření koagulačních vyšetření a krevního obrazu - požadované vyšetření neprovedeme, na výsledkovém listě je uvedeno u požadavků "nelze" a v textu specifikace problému.

Pokud byla doba stability překročena, rozhodne pověřený pracovník o uvolnění výsledku. Pokud je výsledek takového vyšetření vydán, je žadatel informován v komentáři výsledkového listu.

V případě, že byla překročena teplota transportu vzorku, označíme žádanku (zápis do LIS) textem: Překročena teplota transportu. Pracovník pověřený uvolňováním výsledku rozhodne o vydání výsledku a informuje žadatele na výsledkovém listě.