Vyjadřování výsledků koagulačních vyšetření

Na základě doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP jsme provedli následující změny:

Změny na žádance:

  • PT INR: Protrombinový test je indikován při sledování pacientů léčených kumarinovými preparáty (INR). Výše uvedené doporučení laboratoři ukládá povinnost požadovat údaje o typu antikoagulační léčby.
  • PT: Protrombinový test je indikován u pacientů bez antikoagulační terapie (předoperační vyšetření, hepatopatie, nedostatek vitamínu K, apod.)

Změny na výsledkovém listě

  • Při požadavku PT INR vydáváme výsledek jako hodnotu INR.
  • Při požadavku PT vydáváme výsledek jako POMĚR koagulačních časů pacienta a kontrolní plazmy.
  • Při vyšetření APTT vydáváme APTT poměr koagulačních časů pacienta a kontrolní plazmy, APTT čas pacienta a APTT čas kontroly.

Doporučujeme odborný text na Lab Test Online.