Pozor - vliv léků před odběrem krve

 

Odběr vzorků pro testování glukózy v séru, celkového cholesterolu, HDL a LDL chol., triacylglycerolů a kyseliny močové by měl proběhnout před podáním léku NAC (N-Acetylcysteinu) nebo Metamizolu z důvodu možného ovlivnění výsledku ve smyslu falešného snížení.