Jak proběhlo "5 minut pro zdraví" v Bechyni a Soběslavi

Preventivní akce "5 minut pro zdraví" naplnila smysl myšlenky naší laboratoře - Informace na cestě ke zdraví! 

Během měsíce května a června jsme široké veřejnosti nabídli v rámci prevence chronických onemocnění vyšetření krevního obrazu a glykovaného hemoglobinu.

Možnost preventivního testování během týdne využilo celkem 273 obyvatel Bechyně a 284 obyvatel Soběslavi. Každý výsledek byl vyhodnocen a okomentován lékařkou naší laboratoře. 

Nejraději jsme vydávali výsledky, které byly v normě. Celkem u 32 osob jsme zjistili zvýšené hodnoty glykovaného hemoglobinu, které mohou signalizovat onemocnění cukrovkou. Odchylky parametrů krevního obrazu mohou být nejen známkou anémie (chudokrevnosti), ale i jiných poruch zdraví. Akce však také potvrdila, že v rámci prevence je možné odhalit i velmi závažné onemocnění, jehož včasné zjištění může vést k záchraně života.

Bezplatnou preventivní akci bychom nemohli uspořádat bez podpory partnerů, kterými byly Město Bechyně, Město Soběslav a firma Beckman Coulter. V Bechyni akci finančně podpořila firma Laufen. Velice za tuto pomoc děkujeme!

Naše odběrové sestry a laborantky provádí denně odběry krve v odběrových místech v Táboře, Bechyni a Soběslavi. Tím, že jsme místní regionální laboratoř, můžeme splnit všechny podmínky správného ošetření vzorku mezi odběrem a zpracováním v laboratoři. U některých vyšetření je převoz vzorků do vzdálenějších laboratoří zakázán, protože vzorky mohou být dlouhým transportem znehodnoceny. 

Jsme místní zdravotníci, kteří znají své pacienty a váží si kolegiální dlouhodobé spolupráce s místními lékaři.

Kolektiv Klinických laboratoří Tábor