5 minut pro zdraví!

Bezplatný preventivní test pro každého!

Zdravotníci Klinických Laboratoří Tábor ve spolupráci s Poliklinikou Tábor budou každý den v měsíci říjnu provádět bezplatná preventivní laboratorní vyšetření pro širokou veřejnost.

  

 

Předejděte neřešitelným diagnózám - přijďte na test dnes

 

   Bezplatné testy jsou zaměřeny na prevenci srdečního infarktu, cévních onemocnění, rakoviny prostaty a tlustého střeva.  

   V naší laboratoři často zachytíme již pokročilá stádia nemocí, proto přicházíme s tématem: “Předejděte neřešitelným diagnózám - přijďte na test dnes”. Přes všechny snahy praktických lékařů je stále mnoho pacientů, kteří na prevenci nepřichází, nabízíme proto přímou cestu na vyšetření do laboratoře bez nutnosti doporučení.” vysvětluje Jana Špačková Chalupská, ředitelka laboratoře.

   „Po pečlivém zvážení jsme vybrali právě ta onemocnění, jejichž výskyt nás řadí na přední místa v evropských i světových statistikách. Přitom je vědecky ověřeno, že včasný záchyt výrazně ovlivňuje účinnost a průběh léčby, náročnost rekonvalescence i kvalitu života po stanovení diagnózy“ dodává MUDr. Dana Šináglová, lékařka laboratoře. 

 

 

Přes všechny snahy praktických lékařů je stále mnoho pacientů, kteří na prevenci nepřichází

 

 

   Dveře do laboratoře KLT v suterénu táborské polikliniky budou v říjnu pro veřejnost otevřeny v pracovní dny v době 6:30 - 17:30. Výsledky testů budou obsahovat komentář lékaře. Preventivní program laboratoře KLT doprovází Dny zdraví města Tábora a informační stánek KLT se objeví dne 14. 10. 2015 na náměstí T. G. Masaryka v Táboře.

   


 

RAKOVINA TLUSTÉHO STŘEVA?

   O prevenci slýcháme často, víme, že je důležitá, ale ruku na srdce, kdy naposledy jste byl/a na vyšetření stolice na okultní krvácení? Je to rok, dva, tři, nebo ještě vůbec NE?

   Rakovina tlustého střeva je v časných stádiích dobře řešitelná. Od prvního, pouhým okem neznatelného, drobného krvácení do stolice do plné manifestace zhoubného nádoru tlustého střeva nebo konečníku většinou uplyne několik let. A právě v tomto období má preventivní vyšetření stolice nezastupitelný význam a včasná diagnoza usnadní léčbu a zvýší kvalitu života v období po stanovení diagnozy. Tedy neváhejte a přijďte, věnujte sám/sama sobě symbolických 5 minut.

 

RAKOVINA PROSTATY?

   Prostatický specifický antigen (PSA) je látka, která je v určitém množství vylučována i zdravou prostatou. Pokud dojde ke zvýšení hladiny v krvi, je potřeba se obrátit na specialistu - urologa a zjistit příčinu. Jednoduché laboratorní vyšetření krve a návštěva urologické ambulance může zachránit život.

 

CHOLESTEROL?

   Co je to cholesterol? Škodí nám nebo pomáhá? Kolik článků - seríózně vědeckých, naučně-populárních i jen reklamních - bylo na toto téma napsáno, asi nikdo nespočítá. Většina autorů se ale shoduje, že hladina cholesterolu je jedním z několika závažných rizikových faktorů aterosklerozy. Ateroskleroza srdečních cév může být příčinou srdečního infarktu, ateroskleroza mozkových cév je zodpovědná za cévní mozkovou příhodu, ateroskleroza cév dolních končetin může skončit amputací části nebo celé končetiny. Pokud znáte své rizikové faktory, je jednodušší se chovat tak, abyste jejich působení minimalizovali. Věnujte sám/sama sobě 5 minut a nechte si vyšetřit hladinu cholesterolu.