Proč KO + DIFF ?

Interpretace abnormálních nálezů v krevním obraze.

 

Na výše uvedené téma proběhl dne 5.10. 2017  v naší laboratoři na poliklinice Tábor odpolední seminář. Hematologická problematika přilákala nejen mladé, ale i velmi zkušené lékaře. Úvodní slovo a zajímavé kazuistiky z praxe hematologické laboratoře nemocnice Strakonice přednesl vedoucí této laboratoře RNDr. Zdeněk Tokár.

 

Abnormality nejen počtu, ale také morfologie červených krvinek jsou častým nálezem. Makrocytóza, mikrocytóza, hypochromie či retikulocytóza mohou být příznakem závažného onemocnění a je potřeba je posuzovat vždy komplexně s klinickým stavem pacienta a ostatními nálezy. Rovněž změny v počtu bílých krvinek nebo změny v zastoupení jednotlivých typů leukocytů jsou cennými vodítky v diagnostickém procesu. Pan doktor Tokár zdůraznil význam rozpočtu bílých krvinek jako velmi levného, ale maximálně přínosného laboratorního vyšetření.

 

V druhé části semináře jsme prezentovali vybrané kazuistiky z naší laboratoře. U některých pacientů byla již diagnoza stanovena a zahájena odpovídající léčba, některé případy jsou ve fázi probíhajících doplňujících vyšetření a definitivní diagnoza dosud stanovena nebyla. Vždy klademe důraz na interdisciplinární spolupráci, nálezy konzultujeme s ordinujícími lékaři. Vyšetření krevního obrazu a rozpočtu bílých krvinek v rámci pravidelného preventivního vyšetření může odhalit i velmi závažné onemocnění.

 

Na případu odchýlení výsledků hemokoagulačního vyšetření od výsledků minulých vyšetření jsme doložili nejen význam správného odběru materiálu a dodržení všech zásad preanalytické fáze vyšetření, ale i význam kontinuity při opakovaném sledování pacienta a úzké osobní spolupráce laboratorních pracovníků a klinického lékaře.

 

MUDr. Dana Šináglová