Pokračují semináře pro lékaře v předatestační přípravě

Po úvodním setkání s mladými lékaři, které bylo pro nás velmi zajímavé, pokračujeme v pořádání diskusních seminářů, tentokrát nabízíme středu 1. 4. 2015 od 16:15, opět v naší laboratoři.
Připravili jsme tato témata: referenční hodnoty versus cut - off, aktuální diagnostika Diabetes mellitus, význam stanovení retikulocytů, indikační oblasti pro vyšetření Pertusse a Parapertusse a především interpretace kazuistik.

Na seminář se můžete přihlásit na e-mail: info@klt.cz, účast je zdarma, těšíme se na tvůrčí atmosféru.