Konference

Klinické laboratoře Tábor Vás srdečně zvou na konferenci pro lékaře a zdravotní sestry,

Neodkladná péče u stavů ohrožujících život člověka

která se bude konat v pátek 12. 6. 2015 od 14:00 v Jihočeské Univerzitě v Táboře.
Časový harmonogram: 4 hodiny, 14:00 - 18:00.

Program konference:

1) Moderní formy vydávání laboratorních výsledků
    (Jana Špačková Chalupská, KLT)

2) Základní formy záchrany života u náhlé poruchy zdraví
    (MUDr. Jaroslav Gutvirth, Územní středisko záchranné služby, České Budějovice)

3) Předvedení a nácvik základních úkonů k odvrácení fatálních důsledků náhlé poruchy zdraví dle současných doporučení
    (Radka Krygarová, Územní středisko záchranné služby, České Budějovice)

Akce je garantována Českou lékařskou komorou v rámci dalšího vzdělávání lékařů a je zařazena do kreditního systému vzdělávání ČAS a ohodnocena 4 kreditními body.