Endokrinologie

Ve spolupráci s Výborem spolku lékařů ČLS JEP Tábor a OS ČLK Tábor jsme se podíleli na organizaci semináře, který se uskutečnil 18. 3. 2015 od 17:30 v malém sále restaurace Střelnice v Táboře. K našemu potěšení pozvání k přednášce přijala Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. a přednesla témata: 
Aktuální doporučení pro vyšetřování poruch štítné žlázy
Nové možnosti odhalení chromozomálních odchylek plodu a doporučené postupy při vyhledávání a léčbě poruch štítné žlázy u těhotných

Přednáška ke shlédnutí zde.