Urea v moči

Název metody urea v moči
Materiál moč
Princip stanovení:  absorpční spektrofotometrie
Odběrová zkumavka: plastová zkumavka
Množství vzorku: 2 ml
Poznámka k odběru: moč za 24 h, zapsat čas odběru a množství moči 
Dodatečné požadavky na vyšetření: -
Odezva rutinní: 24 h
Odezva urgentní: -

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
2 týdny - 6 týdnů 10 17 mmol/den ***
6 týdnů - 1 rok 33 67 mmol/den ***
1 - 15 67 333 mmol/den ***
15 - 150 167 583 mmol/den ***

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum (2007)
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum (1998)
***** konsenzus regionálních specialistů