Urea v moči

Název metody urea v moči
Materiál moč
Princip stanovení absorpční spektrofotometrie
Odběrová zkumavka plastová zkumavka
Množství vzorku 2 ml
Poznámka k odběru moč za 24 h, zapsat čas odběru a množství moči 
Dodatečné požadavky na vyšetření -
Odezva rutinní 24 h
Odezva urgentní -

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0- 1 týden 2,5 3,3 mmol/d ***
1 týden - 6 týdnů 10,0 17,0 mmol/d ***
6 týdnů - 1 rok 33,0 67,0 mmol/d ***
1 - 15 67,0 333,0 mmol/d ***
15 - 110 167,0 583,0 mmol/d ***

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum
***** konsenzus regionálních specialistů