OK

Název metody okultní krvácení
Materiál stolice
Princip stanovení:  imunoturbidimetrie
Odběrová zkumavka: FOB Gold Tube NG
Množství vzorku: viz přiložený návod
Poznámka k odběru: vzorek skladovat v chladničce a chránit před světlem
Stabilita vzorku při 2 - 8 °C: 7 dní
Dodatečné požadavky na vyšetření: -
Odezva rutinní: 7 dní
Odezva urgentní: -

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 150 14 75 ng/ml *****

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum (2007)
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum (1998)
***** konsenzus regionálních specialistů