OGTT

Název metody orální glukózový toleranční test
Materiál plazma
Princip stanovení  absorpční spektrofotometrie
Odběrová zkumavka FL MEDICAL - oranžový uzávěr - zkumavka s KF + Na2EDTA
Množství vzorku 2 ml
Poznámka k odběru -
Stabilita plazmy při 2 - 8 °C 10 dní
Dodatečné požadavky na vyšetření -
Odezva rutinní 24 h
Odezva urgentní -

Referenční meze:

    Horní mez  Jednotka Zdroj rozhodovacích mezí
24. - 28. týden těhotenství nalačno 5,1 mmol/l *
  po 1 h 10,0 mmol/l *
  po 2 h 8,5 mmol/l *
potvrzení prediabetu nalačno 7,0 mmol/l *
  po 2 h 7,8 mmol/l *

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum
***** konsenzus regionálních specialistů