Na, K, Cl v moči

Název metody sodík v moči
Materiál moč
Princip stanovení iontově selektivní elektroda (ISE), zředěná
Odběrová zkumavka plastová zkumavka
Množství vzorku 2 ml
Poznámka k odběru moč za 24 h, zapsat čas odběru a množství moči 
Dodatečné požadavky na vyšetření -
Odezva rutinní 24 h
Odezva urgentní -

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 6 měsíců 0 10 mmol/d ***
6 měsíců - 1 rok 10 30 mmol/d ***
1 - 7 20 60 mmol/d ***
7 - 15 50 120 mmol/d ***
15 - 110 80 220 mmol/d ***

 

Název metody draslík v moči
Materiál moč
Princip stanovení iontově selektivní elektroda (ISE), zředěná
Odběrová zkumavka plastová nebo skleněná nádobka či zkumavka
Množství vzorku 2 ml
Poznámka k odběru moč za 24 h, zapsat čas odběru a množství moči 
Dodatečné požadavky na vyšetření -
Odezva rutinní 24 h
Odezva urgentní -

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 6 týdnů 0 25 mmol/d ****
6 týdnů - 1 rok 15 40 mmol/d ****
1 - 15 20 60 mmol/d ****
15 - 110 35 125 mmol/d ***

 

Název metody chloridy v moči
Materiál moč
Princip stanovení iontově selektivní elektroda (ISE), zředěná
Odběrová zkumavka plastová zkumavka
Množství vzorku 2 ml
Poznámka k odběru moč za 24 h, zapsat čas odběru a množství moči 
Dodatečné požadavky na vyšetření -
Odezva rutinní 24 h
Odezva urgentní -

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 6 týdnů 1 2 mmol/d ***
6 týdnů - 1 rok 3 17 mmol/d ***
1 - 7 22 73 mmol/d ***
7 - 15 51 131 mmol/d ***
15 - 110 110 260 mmol/d ***

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum
***** konsenzus regionálních specialistů