Na, K, Cl v moči

Název metody sodík v moči
Materiál moč
Princip stanovení:  iontově selektivní elektroda (ISE), zředěná
Odběrová zkumavka: plastová zkumavka
Množství vzorku: 2 ml
Poznámka k odběru: moč za 24 h, zapsat čas odběru a množství moči 
Dodatečné požadavky na vyšetření: -
Odezva rutinní: 24 h
Odezva urgentní: -

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 6 měsíců 0 10 mmol/den ***
6 měsíců - 1 rok 10 30 mmol/den ***
1 - 7 20 60 mmol/den ***
7 - 15 50 120 mmol/den ***
15 - 150 40 220 mmol/den **

 

Název metody draslík v moči
Materiál moč
Princip stanovení:  iontově selektivní elektroda (ISE), zředěná
Odběrová zkumavka: plastová nebo skleněná nádobka či zkumavka
Množství vzorku: 2 ml
Poznámka k odběru: moč za 24 h, zapsat čas odběru a množství moči 
Dodatečné požadavky na vyšetření: -
Odezva rutinní: 24 h
Odezva urgentní: -

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 6 týdnů 0 25 mmol/den ****
6 týdnů - 1 rok 15 40 mmol/den ****
1 - 15 20 60 mmol/den ****
15 - 150 25 125 mmol/den **

 

Název metody chloridy v moči
Materiál moč
Princip stanovení:  iontově selektivní elektroda (ISE), zředěná
Odběrová zkumavka: plastová zkumavka
Množství vzorku: 2 ml
Poznámka k odběru: moč za 24 h, zapsat čas odběru a množství moči 
Dodatečné požadavky na vyšetření: -
Odezva rutinní: 24 h
Odezva urgentní: -

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
15 - 150 110 250 mmol/den **

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum (2007)
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum (1998)
***** konsenzus regionálních specialistů