Na, K, Cl

Název metody sodík
Materiál sérum
Princip stanovení:  iontově selektivní elektroda (ISE), zředěná
Odběrová zkumavka: Vacutest - červený uzávěr - zkumavka se separačním gelem
Množství vzorku: 5 ml
Poznámka k odběru: -

Stabilita séra při 2 - 8 °C:

14 dní

Dodatečné požadavky na vyšetření: 3 dny
Odezva rutinní: 24 h
Odezva urgentní: 80 min

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 150 132 146 mmol/l **

 

Název metody draslík
Materiál sérum
Princip stanovení:  iontově selektivní elektroda (ISE), zředěná
Odběrová zkumavka: Vacutest - červený uzávěr - zkumavka se separačním gelem
Množství vzorku: 5 ml
Poznámka k odběru: nutno zabránit hemolýze

Stabilita vzorku:

Stabilita séra při 2 - 8 °C:

3 h

14 dní

Dodatečné požadavky na vyšetření: 3 dny
Odezva rutinní: 24 h
Odezva urgentní: 80 min

Referenční meze:

Věk (pohlaví)  Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 1 měsíc 4,7 6,5 mmol/l ***
1 měsíc - 1 rok 4,0 6,2 mmol/l ***
1 - 15 3,6 5,9 mmol/l ***
15 - 150 3,5 5,5 mmol/l **

 

Název metody chloridy
Materiál sérum
Princip stanovení:  iontově selektivní elektroda (ISE), zředěná
Odběrová zkumavka: Vacutest - červený uzávěr - zkumavka se separačním gelem
Množství vzorku: 5 ml
Poznámka k odběru: -
Stabilita séra při 2 - 8 °C: 30 dní
Dodatečné požadavky na vyšetření: 3 dny
Odezva rutinní: 24 h
Odezva urgentní: 80 min

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 1 měsíc 96 116 mmol/l ***
1 měsíc - 1 rok 95 115 mmol/l ***
1 - 15 95 110 mmol/l ***
15 - 150 97 108 mmol/l ***


zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum (2007)
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum (1998)
***** konsenzus regionálních specialistů