Na, K, Cl

Název metody sodík
Materiál sérum
Princip stanovení  iontově selektivní elektroda (ISE), zředěná
Odběrová zkumavka BD Vacutainer - zlatý uzávěr - zkumavka se separačním gelem
Množství vzorku 5 ml
Poznámka k odběru -

Stabilita séra při 2 - 8 °C

14 dní

Dodatečné požadavky na vyšetření 3 dny
Odezva rutinní 24 h
Odezva urgentní 80 min

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 6 týdnů 136 146 mmol/l ***
6 týdnů - 15 let 138 148 mmol/l ***
15 - 110 132 146 mmol/l ***

 

Název metody draslík
Materiál sérum
Princip stanovení  iontově selektivní elektroda (ISE), zředěná
Odběrová zkumavka BD Vacutainer - zlatý uzávěr - zkumavka se separačním gelem
Množství vzorku 5 ml
Poznámka k odběru nutno zabránit hemolýze

Stabilita vzorku

Stabilita séra při 2 - 8 °C

3 h

14 dní

Dodatečné požadavky na vyšetření 3 dny
Odezva rutinní 24 h
Odezva urgentní 80 min

Referenční meze:

Věk (pohlaví)  Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 6 týdnů 4,7 6,5 mmol/l ***
6 týdnů - 1 rok 4,0 6,2 mmol/l ***
1 - 15 3,6 5,9 mmol/l ***
15 - 110 3,5 5,2 mmol/l ***

 

Název metody chloridy
Materiál sérum
Princip stanovení  iontově selektivní elektroda (ISE), zředěná
Odběrová zkumavka BD Vacutainer - zlatý uzávěr - zkumavka se separačním gelem
Množství vzorku 5 ml
Poznámka k odběru -
Stabilita séra při 2 - 8 °C 30 dní
Dodatečné požadavky na vyšetření 3 dny
Odezva rutinní 24 h
Odezva urgentní 80 min

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 6 týdnů 96 116 mmol/l ***
6 týdnů - 1 rok 95 115 mmol/l ***
1 - 15 95 110 mmol/l ***
15 - 110 97 108 mmol/l ***


zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum
***** konsenzus regionálních specialistů