Moč chemicky + sediment

Název metody moč chemicky + sediment
Materiál moč
Princip stanovení  reflektanční fotometrie a automatizovaná mikroskopie s digitálním snímáním a vyhodnocením částic
Odběrová zkumavka plastová zkumavka
Množství vzorku 2 ml
Poznámka k odběru vzorek středního proudu první ranní moče po očištění zevního ústí močové trubice
Stabilita vzorku 2 h
Dodatečné požadavky na vyšetření -
Odezva rutinní 24 h
Odezva urgentní -

 

  Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
pH 4,5 5,5 arb.j. *
specifická hustota 1000,0 1030,0 kg/m3 *
bílkovina 0,0 0,0 arb.j. *
glukóza  0,0 0,0 arb.j. *
ketony 0,0 0,0 arb.j. *
urobilinogen 0,0 0,0 arb.j. *
krev 0,0 0,0 arb.j. *
erytrocyty 0,0 5,0 počet elementů/µl *
leukocyty 0,0 10,0 počet elementů/µl *
válce granulované 0,0 0,0 počet elementů/µl *
epitelie ploché 0,0 15,0 počet elementů/µl *
baktérie 0,0 40,0 počet elementů/µl *
kvasinky 0,0 0,0 počet elementů/µl *
hlen 0,0 0,0 počet elementů/µl *
krystaly 0,0 0,0 počet elementů/µl *
krystaly kyseliny močové 0,0 0,0 počet elementů/µl *
tripelfosfáty 0,0 0,0 počet elementů/µl *
oxaláty, uráty 0,0 0,0 počet elementů/µl *
amorfní drť 0,0 0,0 počet elementů/µl *

Referenční meze:

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum
***** konsenzus regionálních specialistů