G-5 Okultní krvácení ve stolici

Zkumavku k vyšetření obdržíte v ordinaci lékaře nebo v laboratoři.

Vzorek stolice určený k testu nejprve uložte do čisté a suché nádoby. Držte zkumavku ve svislé poloze zeleným uzávěrem nahoru. Odšroubujte zelený uzávěr zkumavky s odběrovou spirálou. Odběrovou spirálu zanořte do 3 různých míst stolice. Odstraňte přebytečný vzorek stolice ze spirály papírovým ubrouskem. Množství, které ulpí ve drážkách spirály, je dostatečné. Vložte uzávěr se spirálou do zkumavky (pozor, nesmí se vylít roztok ve zkumavce) a pevně zašroubujte.

Zkumavku označte svým jménem a rodným číslem, uložte do chladničky.

Tímto je vzorek připraven k transportu do laboratoře (ordinace), kam jej předejte do 2 dnů.