G-3 Sbíraná moč

Sběr moče za 24 hodin

Ráno v 6 hodin se vymočíte naposledy mimo sběrnou nádobu do záchodu a teprve od této doby budete veškerou další moč sbírat do sběrné nádoby (např. čistá PET láhev). Po případném naplnění jedné láhve (označte 1) pokračujte ve sběru moče do láhve druhé (označte 2). Po 24 hodinách, tj. další den ráno opět v 6 hodin, se do sběrné nádoby vymočíte naposledy. Pro správné vyšetření je nezbytně nutné sbírat veškerou moč za danou dobu! Sběrnou lahev uchovávejte na chladném a temném místě (nikoli v lednici). Během vyšetření se stravujte dle Vašich zvyklostí a vypijte cca 2 l tekutin za 24 hodin.

Do laboratoře nebo ordinace dodejte spolu se žádankou vždy celý objem moče, sběrnou nádobu označte jménem, datem narození a dobou sběru.

Přesné dodržení pokynů je podmínkou pro získání správného výsledku.

Sběr moče za 3 hodiny

Sběr začíná v určený den přesně v hh:mm hodin (čas zahájení sběru moče), kdy se naposledy důkladně vymočíte do záchodu mimo sběrnou nádobu. Od této doby sbíráte veškerou moč do sběrné nádoby (čistá uzavíratelná láhev). Sběrná doba trvá 3 hodiny.

Močení do sběrné nádoby lze provést pouze po hygienické očistě genitálu.

Během sběru můžete pít, dávka tekutin by se měla během sběrného období pohybovat okolo 300 ml. Po třech hodinách sběru moče se vymočíte do sběrné nádoby naposledy, obvykle jde pouze o jednu porci močení. Nemůžete-li se vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit dobu v rozmezí 2,5 až 3,5 hodiny.

Sběrnou nádobu označte štítkem se jménem a rokem narození, dále zde uveďte čas zahájení a ukončení sběru moče s přesností na minuty.

Sběrnou nádobu s celým objemem moče dodejte co nejrychleji po sběru (nejpozději do 60 minut) do ordinace lékaře nebo přímo do laboratoře.

Přesné dodržení pokynů je podmínkou pro získaní správného výsledku.