G-2 Ranní moč

V zájmu správného výsledku vyšetření dodržujte, prosíme, tyto pokyny:

Stanovení se provádí ze vzorku první ranní moče. Během noci nadměrně nepijte, aby moč nebyla příliš zředěna. Před odběrem moče proveďte očistu zevních genitálií. U žen je nutné vyšetření moče provést mimo období menstruace. Do připravené zkumavky zachyťte střední proud moče. Zkumavku na vyšetření si vyžádejte u svého lékaře nebo přímo v laboratoři.

Objem vzorku musí být minimálně 10 ml.

Na zkumavku s močí nalepte štítek se jménem a rokem narození. Moč dodejte do laboratoře co nejdříve po odběru, nejdéle do 2 hodin, u později analyzovaných vzorků může dojít ke zkreslení výsledků.