G-1 Příprava na odběr krve

Pokud lékař nepoučí jinak, provádí se odběry krve zásadně ráno nalačno.

Odběrem nalačno se rozumí, že pacient cca 10 hodin před odběrem nejí, pouze pije - vhodná je nesycená voda nebo neslazený čaj. Lačnění nad 10 hodin je nevhodné, kratší lačnění než 8 hodin je nedostatečné. Poslední večerní jídlo před odběrem by mělo být netučné, lehce stravitelné.

Před odběrem doporučujeme vypít sklenici vody. Pití černé kávy a kouření před odběrem negativně ovlivňuje výsledky vyšetření. Před odběrem není vhodná větší tělesná námaha (rychlá chůze, běh, delší jízda na kole), po příchodu do čekárny je vhodné vyčkat vsedě minimálně 5 minut, optimální je 15 minut.

Lékař může doporučit vynechání některých léků. Pokud bývá pacientovi při odběru nevolno, může být odběr proveden vleže.

Po odběru doporučujeme paži nenamáhat, nenosit v ní těžká břemena. Po odběru se pacient může najíst a zejména diabetikům doporučujeme, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyklý denní režim.

Při odběru krve u dětí do 15 let je nutná přítomnost rodičů nebo zákonného zástupce.