B-5 Obecné zásady na ochranu osobních údajů

Pracovníci KLT jsou vázáni etickými zásadami zdravotnických pracovníků. Laboratoř se neangažuje v činnostech omezených zákonem a pečuje o pověst své profese. Laboratoř má přijata opatření pro zajištění ochrany osobních informací:

• řízení přístupu do prostor laboratoří

• shromažďování informací pro důkladnou identifikaci pacienta probíhá pouze za účelem provedení odběrů biologického materiálu a požadovaných vyšetření

• definování pravidel pro přístup k záznamům zdravotnické laboratoře

• použití vzorků pro jiné účely, než pro které byly odebrány, je možné bez předchozího souhlasu pouze tehdy, jestliže zbytkové vzorky jsou poskytnuty anonymně, nebo jsou smíchány

• ukládání informací, které jsou ochráněny proti ztrátě, neoprávněnému přístupu a jinému zneužití;

• zabezpečený přenos elektronických výsledků vyšetření