B-4 Průkaz kvality laboratoře

KLT má zavedený systém řízení kvality ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 15189.

KLT se členstvím v Registru klinických laboratoří při Národním autorizačním středisku klinických laboratoří ČLS JEP hlásí k projektu zvyšování kvality práce.

Plnění podmínek kvality