Kyselina močová

Název metody kyselina močová
Materiál sérum
Princip stanovení absorpční spektrofotometrie
Odběrová zkumavka BD Vacutainer - zlatý uzávěr - zkumavka se separačním gelem
Množství vzorku 5 ml
Poznámka k odběru -
Stabilita séra při 2 - 8 °C 7 dní
Dodatečné požadavky na vyšetření 3 dny
Odezva rutinní 24 h
Odezva urgentní -

Referenční meze:

Věk (pohlaví)  Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 1 rok 120 340 µmol/l ***
1 - 15 140 340 µmol/l ***
M 15 - 110 220 420 µmol/l ***
Ž 15 - 110 140 340 µmol/l ***

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum
***** konsenzus regionálních specialistů