Kreatinin clearance

Název metody kreatinin clearance
Materiál moč
Princip stanovení výpočet
Odběrová zkumavka plastová nebo skleněná nádobka či zkumavka
Množství vzorku 2 ml
Poznámka k odběru moč za 24 h, zapsat čas odběru a množství moči, současně vyšetřit kreatinin v séru 
Dodatečné požadavky na vyšetření -
Odezva rutinní 24 h
Odezva urgentní -

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 2 týdny 0,25 0,75 ml/s ****
2 týdny - 6 měsíců 0,58 1,43 ml/s ****
6 měsíců - 1 rok 1,05 1,52 ml/s ****
1 - 3 1,23 1,97 ml/s ****
3 - 13 1,57 2,37 ml/s ****
M 13 - 50 1,63 2,60 ml/s ***
Ž 13 - 50 1,50 2,50 ml/s ***
M 50 - 60 1,20 2,40 ml/s ***
Ž 50 - 60 1,10 2,10 ml/s ***
M 60 - 70 1,10 1,95 ml/s ***
Ž 60 - 70 1,05 1,80 ml/s ***
M 70 - 110 0,80 1,40 ml/s ***
Ž 70 - 110 0,70 1,30 ml/s ***

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum
***** konsenzus regionálních specialistů