Kreatinin clearance

Název metody kreatinin clearance
Materiál moč
Princip stanovení:  výpočet
Odběrová zkumavka: plastová nebo skleněná nádobka či zkumavka
Množství vzorku: 2 ml
Poznámka k odběru: moč za 24 h, zapsat čas odběru a množství moči, současně vyšetřit kreatinin v séru 
Dodatečné požadavky na vyšetření: -
Odezva rutinní: 24 h
Odezva urgentní: -

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 2 týdny 0,25 0,75 ml/s ****
2 týdny - 6 měsíců 0,58 1,43 ml/s ****
6 měsíců - 1 rok 1,05 1,52 ml/s ****
1 - 3 1,23 1,97 ml/s ****
3 - 13 1,57 2,37 ml/s ****
M 13 - 20 1,63 2,60 ml/s ****
Ž 13 - 20 1,58 2,67 ml/s ****
M 20 - 30 1,35 2,85 ml/s ***
Ž 20 - 30 1,37 1,97 ml/s ***
M 30 - 40 1,80 2,70 ml/s ***
Ž 30 - 40 1,52 2,12 ml/s ***
M 40 - 50 1,31 2,51 ml/s ***
Ž 40 - 50 1,05 1,85 ml/s ***
M 50 - 60 1,22 2,42 ml/s ***
Ž 50 - 60 1,00 2,10 ml/s ***
M 60 - 70 1,05 1,95 ml/s ***
Ž 60 - 70 0,90 1,80 ml/s ***
M 70 - 150 0,70 1,80 ml/s ***
Ž 70 - 150 0,80 1,30 ml/s ***

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum (2007)
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum (1998)
***** konsenzus regionálních specialistů