Kreatinin

Název metody kreatinin
Materiál sérum
Princip stanovení:  absorpční spektrofotometrie
Odběrová zkumavka: Vacutest - červený uzávěr - zkumavka se separačním gelem
Množství vzorku: 5 ml
Poznámka k odběru: nutno zabránit hemolýze
Stabilita séra při 2 - 8 °C: 7 dní
Dodatečné požadavky na vyšetření: 3 dny
Odezva rutinní: 24 h
Odezva urgentní: 80 min

Referenční meze:

 

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 6 týdnů 12 48 µmol/l ****
6 týdnů - 1 rok 21 55 µmol/l ****
1 - 15 27 88 µmol/l ****
M od 15 let 64 104 µmol/l **
Ž od 15 let 49 90 µmol/l **

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum (2007)
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum (1998)
***** konsenzus regionálních specialistů