Kontakt

Název laboratoře

Klinické laboratoře Tábor, a.s.

Identifikační údaje

IČO 26943697
spis. značka B 1455 vedena u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Statutární zástupce

Jana Špačková 

Sídlo organizace

Sudoměřice u Tábora 125, PSČ 391 36

Adresa pracoviště

Budějovická 553, 390 02 Tábor

Umístění laboratoře

Poliklinika Tábor – suterén

Provozní doba laboratoře

Po – Pá 6:30 - 17:30

Kontakty na jednotlivá pracoviště a vedoucí pracovníky laboratoře:

Klinické laboratoře Tábor

Telefon

e-mail

laboratoř 
biochemie, hematologie, sérologie

381 252 082
725 832 623

info@klt.cz

smluvní laboratoř 
mikrobiologie

270 003 260
270 003 261

 
 

Ředitelka laboratoře

Telefon

e-mail

Jana Špačková 

776 312 755

spackova@klt.cz

Vedoucí laboratoře

Telefon

e-mail

Mgr. Michaela Bursíková

775 312 755

bursikova@klt.cz

Analytička

Telefon

e-mail

Ing. Martina Tesařová

725 832 623

          info@klt.cz

Lékař, klinická biochemie

Telefon

e-mail

MUDr. Dana Šináglová

602 237 425

labsin@volny.cz

Lékař, klinická hematologie

Telefon

e-mail

MUDr. Ladislav Rosa, CSc.

774 312 755

info@klt.cz

Lékař, lékařská mikrobiologie

Telefon

e-mail

MUDr. Zdeňka Bartůňková

381 252 082

info@klt.cz

Admin manažerka

Telefon

e-mail

Hana Bartošková, DiS.

723 051 143

hana.bartoskova@klt.cz

Odběrová místa:

Tábor

Telefon

e-mail

Poliklinika Tábor
Budějovická 553,
390 02 Tábor

381 252 082

info@klt.cz

 

Sezimovo Ústí

Telefon

e-mail

Zdravex, Rudé armády 614/9 
391 02 Sezimovo Ústí II

381 252 082

info@klt.

 

Bechyně

Telefon

e-mail

Čechova 300, 391 65 Bechyně

381 213 348

info@klt.cz

Soběslav

Telefon

e-mail

Poliklinika Soběslav
Petra Voka 159, 392 01 Soběslav

381 521 896

info@klt.cz

Opařany

Telefon

e-mail

DPN Opařany, 391 61 Opařany 121

381 204 291

info@klt.cz

Budějovická 553/29, Tábor, Česká republika