Instrukce k metodám

Odběr ranní moče

Ráno po omytí mýdlem a vodou zachyťte střední proud moče do plastové zkumavky nebo čisté nádoby, nádobku označte jménem, příjmením a rodným číslem. Vzorek dopravte do laboratoře co nejdříve.

Sběr moče za 24 hodin

Ráno v 6 hodin se vymočíte naposledy mimo sběrnou nádobu do toalety a teprve od této doby budete veškerou další moč sbírat do sběrné nádoby (např. čistá PET láhev). Po případném naplnění jedné láhve (označte 1) pokračujte ve sběru moče do láhve druhé (označte 2). Po 24 hodinách, tj. další den ráno opět v 6 hodin, se do sběrné nádoby vymočíte naposledy. Pro správné vyšetření je nezbytně nutné sbírat veškerou moč za danou dobu! Sběrnou láhev uchovávejte na chladném a temném místě (nikoli v lednici). Během vyšetření se stravujte dle Vašich zvyklostí a vypijte cca 2 l tekutin za 24 hodin.

Do laboratoře nebo ordinace dodejte spolu se žádankou vždy celý objem moče, sběrnou nádobu označte jménem, příjmením, rodným číslem a dobou sběru.

Příprava před OGTT

Na toto vyšetření je nutné se předem objednat. Pro pracoviště Tábor na webových stránkách: www.klt.cz/kalendar/rezervace. Objednání je možné i telefonicky či osobně.
3 dny před testem neomezujte obvyklý příjem cukrů (denní příjem nejméně 150 g) a vykonávejte obvyklou tělesnou zátěž. Před testem je nutné dodržet lačnění 8 - 12 hodin, k pití je vhodná pouze nesycená voda.

Do laboratoře se dostavte ve smluveném termínu v přesný čas nalačno. Během vyšetření setrváte 2,5 hodiny v klidu v čekárně laboratoře.

Průběh vyšetření: během 5-10 minut vypijete podaný testační nápoj roztoku glukózy (75 g). Krev Vám bude ze žíly odebrána celkem 3x.

Během testu setrvejte v klidu v čekárně, nejezte ani nepijte, nekuřte. Můžete požádat o úpravu teploty v čekárně. Jsou Vám k dispozici deky, časopisy, připojení Wi-Fi.

Sběr stolice na vyšetření okultního krvácení - kvantitativní test

Vzorek stolice určený k testu nejprve uložte do čisté a suché nádoby. Držte zkumavku ve svislé poloze zeleným uzávěrem nahoru. Odšroubujte zelený uzávěr zkumavky s odběrovou spirálou. Odběrovou spirálu zanořte do 3 různých míst stolice. Odstraňte přebytečný vzorek stolice ze spirály papírovým ubrouskem. Množství, které ulpí v drážkách spirály, je dostatečné. Vložte uzávěr se spirálou do zkumavky (pozor, nesmí se vylít roztok ve zkumavce) a pevně zašroubujte. Zkumavku označte svým jménem a rodným číslem. Uložte zkumavku do chladničky. 

Tímto je vzorek připraven k transportu do laboratoře (ordinace), kam jej předejte do 2 dnů.

Sběr stolice na průkaz Ag Helicobacter pylori

Malý kousek stolice se odebere do odběrové nádobky. Zkumavku se vzorkem je nutné uchovávat v chladu. Vzorek dopravte do laboratoře co nejdříve.