IgG

Název metody imunoglobulin G
Materiál sérum
Princip stanovení:  imunoturbidimetrie
Odběrová zkumavka: Vacutest - červený uzávěr - zkumavka se separačním gelem
Množství vzorku: 5 ml
Poznámka k odběru: -
Stabilita séra při 2 - 8 °C: 7 dní
Dodatečné požadavky na vyšetření: 3 dny
Odezva rutinní: 24 h
Odezva urgentní: -

Referenční meze:

Věk (pohlaví)  Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 16 dní 5,7 12,7 g/l ****
16 dní - 4 měsíce 2,3 6,6 g/l ****
4 měsíce - 1 rok 2,2 11,2 g/l ****
1 - 15 5,5 14,7 g/l ****
15 - 150 6,5 16,0 g/l **

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum (2007)
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum (1998)
***** konsenzus regionálních specialistů