IgG

Název metody imunoglobulin G
Materiál sérum
Princip stanovení imunoturbidimetrie
Odběrová zkumavka BD Vacutainer - zlatý uzávěr - zkumavka se separačním gelem
Množství vzorku 5 ml
Poznámka k odběru -
Stabilita séra při 2 - 8 °C 7 dní
Dodatečné požadavky na vyšetření 3 dny
Odezva rutinní 24 h
Odezva urgentní -

Referenční meze:

Věk (pohlaví)  Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 2 týdny 3,0 13,0 g/l *
2 týdny - 1 rok 1,1 6,5 g/l *
1 - 4 3,0 10,7 g/l *
4 - 10 5,1 12,6 g/l *
10 - 19 6,2 14,2 g/l *
19 - 110 7,0 16,0 g/l *

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum
***** konsenzus regionálních specialistů