HDL cholesterol

Název metody HDL cholesterol
Materiál sérum
Princip stanovení:  absorpční spektrofotometrie
Odběrová zkumavka: Vacutest - červený uzávěr - zkumavka se separačním gelem
Množství vzorku: 5 ml
Poznámka k odběru: -
Stabilita séra při 2 - 8 °C: 7 dní
Dodatečné požadavky na vyšetření: 3 dny
Odezva rutinní: 24 h
Odezva urgentní: -

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 6 týdnů 0,73 1,17 mmol/l ****
6 týdnů - 1 rok 0,94 1,26 mmol/l ****
1 - 11 1,11 1,83 mmol/l ****
11 - 15 1,27 1,71 mmol/l ****
M 15 - 150 1,00 2,10 mmol/l *
Ž 15 - 150 1,20 2,70 mmol/l *

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum (2007)
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum (1998)
***** konsenzus regionálních specialistů