Glykovaný hemoglobin

Název metody glykovaný hemoglobin
Materiál plná krev s protisrážlivým činidlem
Princip stanovení vysokotlaká kapalinová chromatografie (HPLC)
Odběrová zkumavka BD Vacutainer - fialový uzávěr - zkumavka s K3EDTA
Množství vzorku 2 ml
Poznámka k odběru -
Stabilita séra při 2 - 8 °C 10 dní
Dodatečné požadavky na vyšetření 2 dny
Odezva rutinní 24 h
Odezva urgentní -

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 110 20 42 mmol/mol *

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum
***** konsenzus regionálních specialistů