Glukóza v plazmě

Název metody glukóza
Materiál plazma
Princip stanovení  absorpční spektrofotometrie
Odběrová zkumavka BD Vacutainer - šedý uzávěr - zkumavka s KF + Na2EDTA
Množství vzorku 2 ml
Poznámka k odběru -
Stabillita vzorku 24 h
Stabilita plazmy při 2 - 8 °C 10 dní
Dodatečné požadavky na vyšetření -
Odezva rutinní 24 h
Odezva urgentní 80 min

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 6 týdnů 1,7 3,6 mmol/l ***
6 týdnů - 15 let 3,3 5,5 mmol/l ***
15 - 110 3,5 5,6 mmol/l ***

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum
***** konsenzus regionálních specialistů