Glukóza v plazmě

Název metody glukóza
Materiál plazma
Princip stanovení:  absorpční spektrofotometrie
Odběrová zkumavka: Vacutest - šedý uzávěr - zkumavka s KF + Na2EDTA
Množství vzorku: 2 ml
Poznámka k odběru: -


Stabillita vzorku: 
Stabilita plazmy při 2 - 8 °C:

 

24 h
10 dní

Dodatečné požadavky na vyšetření: -
Odezva rutinní: 24 h
Odezva urgentní: 80 min

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 150 3,9 5,6 mmol/l *

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum (2007)
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum (1998)
***** konsenzus regionálních specialistů