Glukóza v moči

Název metody glukóza v moči
Materiál moč
Princip stanovení absorpční spektrofotometrie
Odběrová zkumavka plastová zkumavka
Množství vzorku 2 ml
Poznámka k odběru -
Dodatečné požadavky na vyšetření -
Odezva rutinní 24 h
Odezva urgentní -

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 110 0,0 1,0 mmol/l ***

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum
***** konsenzus regionálních specialistů