GGT

Název metody gama-glutamyltransferáza
Materiál sérum
Princip stanovení:  absorpční spektrofotometrie
Odběrová zkumavka: Vacutest - červený uzávěr - zkumavka se separačním gelem
Množství vzorku: 5 ml
Poznámka k odběru: -
Stabilita séra při 2 - 8 °C: 7 dní
Dodatečné požadavky na vyšetření: 3 dny
Odezva rutinní: 24 h
Odezva urgentní: 80 min

Referenční meze:

Věk od - do  Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 6 týdnů 0,37 3,00 µkat/l ***
6 týdnů - 1 rok 0,10 1,04 µkat/l ***
1 - 15 0,10 0,39 µkat/l ***
M 15 -150 0,00 1,22 µkat/l **
Ž 15 - 150 0,00 0,63 µkat/l **

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum (2007)
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum (1998)
***** konsenzus regionálních specialistů